Top 3 phương thức thanh toán sử dụng mua sắm trực tuyến phổ biến thế giới

Top 3 phương thức thanh toán sử dụng mua sắm trực tuyến phổ biến thế giới

Trên toàn cầu, thẻ tín dụng là phương thức thanh toán ưa thích, được sử dụng trong 53% giao dịch, tiếp theo là hệ thống thanh toán kỹ thuật số (43%) và thẻ ghi nợ (38%). Tuy nhiên, hệ thống thanh toán kỹ thuật số là phương thức được ưa thích nhất ở Trung Quốc và Tây Âu, trong khi thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng là phương thức phổ biến ở Đông Âu, Châu Phi và Trung Đông.