Thế giới thực tại

Thế giới thực tại

Nếu chúng ta èo uột đến mức những người cạnh tranh có thể sử dụng những thông tin (về tài vụ) của chúng ta để chống lại chúng ta, hoặc nếu nhân viên làm việc cho ta có thể bỏ việc ra ngoài và sử dụng thông tin đó để quay lại cạnh tranh với chúng ta, thì tốt hơn ta nên dẹp tiệm. Vì lẽ thật ra ta chẳng nắm trong tay điều cốt yếu nhất.
Thiên hạ họ không ngu đâu. Nếu bạn làm điều gì đó là hay và được việc, thì sớm hay muộn họ cũng tìm hiểu được và làm theo. Người của bạn có ứng phó được không? Bạn có tiếp tục cải tiến được không? Bạn có giữ được vị trí hàng đầu không? Đó thật sự là những câu hỏi bạn cần có đáp số.

– KEN HENDRICKS
Sáng lập viên và CEO của ABC Supply ở Beloit, Wis ABC Supply xếp số một trong 500 công ty hàng đầu của Inc, năm 1986