World Oriented Architecture - Support 24/7

BÁN HÀNG VÀ TIẾP THỊ: Kết hợp các cách tiếp thị trực tiếp

nhan-vien-sale-marketing-la-gi-1
Marketing và Kinh doanh

BÁN HÀNG VÀ TIẾP THỊ: Kết hợp các cách tiếp thị trực tiếp

BÁN HÀNG VÀ TIẾP THỊ

Ý TƯỞNG 19

Kết hợp các cách tiếp thị trực tiếp

Để cạnh tranh thành công bạn phải biết vượt ra ngoài các cách tiếp thị và cố gắng bán hàng theo kiểu truyền thống. Ernan Roman, nhà viết sách và tư vấn về kết hợp tiếp thị trực tiếp khuyên các công ty nên kết hợp các nỗ lực tiếp thị của mình lại với nhau. Ông cho rằng chi phí sẽ không tăng lên bao nhiêu nhưng kết quả có thể rất đáng kể.

  Chẳng hạn, ông gợi ý mỗi tài liệu tiếp thị gởi đi qua đường bưu điện nên có kèm theo số điện thoại trực mạng 800 * đồng thời ngay sau đó bạn nhớ điện thoại trực tiếp cho đối tượng. Theo ông, Roman, tỷ lệ điển hình về con số hồi âm với tài liệu gởi trực tiếp là 2%, nhưng nếu bạn có kèm số điện thoại của bạn trên mạng 800 thì sẽ được thêm từ 1% đến 2%, còn nếu sau đó có điện thoại trực tiếp thì hồi âm sẽ còn tăng thêm từ 2% đến 14% nữa. Bằng cách kết hợp chỉ hai mạch tiếp thị, tức là gởi tài liệu trực tiếp và tiếp thị từ xa, bạn có thể nâng con số hồi âm đạt từ 5% đến 18%.

     Công ty Direct Marketing của Ernan Roman đặt trụ sở ở Queens, N.Y. Ông nói: “Điều quan trọng nằm ở chỗ con số hồi âm. Thật là vô nghĩa nếu cứ để cho 98 người vẫn tảng lờ trong khi về phần bạn thì rướn cổ lên để mong chỉ có 2 người chịu hồi âm”.

Bài viết mới

{"speed":"500","height":"400","pause":"2000"}