NEWs & SHARE

MỤC TIÊU BÀI VIẾT NÀY LÀ CHIA SẺ NHỮNG KIẾN THỨC, THÔNG TIN HỮU ÍCH
CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU, LÀM VIỆC VÀ SÁNG TẠO

STT Sản phẩm Phí cài đặt Phí duy trì (VNĐ/năm)
1 WOA SSL Miễn phí Miễn phí
(khi sử dụng web hosting hoặc thiết kế web tại WOA)
2 Comodo PositiveSSL Miễn phí 280.000
3 PositiveSSL Wildcard Miễn phí 1.840.000
4 PositiveSSL Multi-Domain Miễn phí 207.000
5 Positive EV SSL Miễn phí 3.220.000
6 Positive EV Multi-Domain SSL Miễn phí 2.990.000
7 Comodo Multi-Domain SSL Miễn phí 1.610.000
8 Comodo PremiumSSL Miễn phí 4.830.000
9 Comodo SSL Miễn phí 690.000
10 Comodo SSL UCC Miễn phí 4.830.000
11 Comodo SSL Wildcard Miễn phí 5.060.000
12 Comodo PremiumSSL Wildcard Miễn phí 5.520.000
13 Comodo Comodo EV SSL Miễn phí 4.577.000 2.970.000
14 Comodo Comodo EV Multi-Domain SSL Miễn phí 10.350.000
15 GeoTrust RapidSSL Miễn phí 506.000
16 GeoTrust RapidSSL Wildcard Miễn phí 3.312.000
17 GeoTrust QuickSSL Premium Miễn phí 2.691.000
18 GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard Miễn phí 6.210.000
19 GeoTrust True BusinessID Miễn phí 3.174.000
20 GeoTrust True BusinessID with EV Miễn phí 5.750.000
21 GeoTrust True BusinessID Wildcard Miễn phí 11.960.000
22 Symantec Secure Site Miễn phí 7.590.000
23 Symantec Secure Site Pro Miễn phí 17.480.000
24 Symantec Secure Site Pro with EV Miễn phí 27.600.000
25 Symantec Secure Site Wildcard Miễn phí 46.000.000
26 Symantec Secure Site with EV Miễn phí 17.480.000
27 GlobalSign EV SSL Miễn phí 21.490.000
28 GlobalSign OV SSL Miễn phí 8.390.000
29 GlobalSign DV SSL Miễn phí 5.990.000
30 GlobalSign OV WildcardSSL Miễn phí 22.690.000
31 GlobalSign SANs SSL (1 domain) Miễn phí 4.577.000
32 GlobalSign SANs SSL (1 sub domain) Miễn phí 2.277.000

Giao thức bảo mật – SSL (Secure Sockets Layers) là một giao thức an ninh được sử dụng để bảo mật thông tin trong quá trình truyền dữ liệu trên mạng Internet. Khi thực hiện kết nối bảo mật bởi SSL, người dùng sẽ thấy các trình duyệt chuyển đổi http thành https, xuất hiện ổ khóa vàng và thanh địa chỉ chuyển màu xanh (trong trường hợp chứng thư EV SSL). Dữ liệu được truyền qua SSL mang lại cho website cung cấp dịch vụ và người dùng Internet:

Bảo mật dữ liệu: dữ liệu được mã hóa và chỉ người nhận đích thực mới có thể giải mã;
Toàn vẹn dữ liệu: dữ liệu không bị thay đổi bởi tin tặc;
Chống chối bỏ: đối tượng thực hiện gửi dữ liệu không thể phủ nhận dữ liệu của mình;
Tiêu chuẩn xác thực – SSL chỉ được cung cấp bởi các đơn vị cấp phát chứng thư (CA) có uy tín trên toàn thế giới sau khi đã thực hiện xác minh thông tin về chủ thể đăng ký rất kỹ càng mang lại mức độ tin cậy cao cho người dùng Internet và tạo nên giá trị cho các website, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

SSL là sự lựa chọn đúng đắn để:

Xác thực website, giao dịch
Nâng cao hình ảnh, thương hiệu và uy tín doanh nghiệp
Bảo mật các giao dịch giữa khách hàng và doanh nghiệp, các dịch vụ truy nhập hệ thống
Bảo mật webmail và các ứng dụng như Outlook Web Access, Exchange, và Office Communication Server
Bảo mật các ứng dụng ảo hó như Citrix Delivery Platform hoặc các ứng dụng điện toán đám mây
Bảo mật dịch vụ FTP
Bảo mật truy cập control panel
Bảo mật các dịch vụ truyền dữ liệu trong mạng nội bộ, file sharing, extranet
Bảo mật VPN Access Servers, Citrix Access Gateway …

Website không được xác thực và bảo mật sẽ luôn ẩn chứa nguy cơ bị xâm nhập dữ liệu, dẫn đến hậu quả khách hàng không tin tưởng sử dụng dịch vụ.

Hãy sử dụng SSL để bảo vệ website, email và nâng cao hình ảnh, thương hiệu và uy tín cho doanh nghiệp của bạn!

Trả lời comment