WOA – DỊCH VỤ MÁY CHỦ – WEBSITE

CHỨNG CHỈ SỐ GEOTRUST

CHỨNG CHỈ SỐ GEOTRUST

Được thành lập vào năm 1999, GeoTrust đã được Symantec (nay là DigiCert) mua lại vào năm 2010. Hiện có trụ sở tại California, Hoa Kỳ, GeoTrust đã phát triển thành một trong những nhà cung cấp chứng chỉ kỹ thuật số lớn nhất thế giới trên 150 + quốc gia.

TRUE BUSINESSID

3.170k/năm
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Chứng thực: Tổ chức
 • Số domain: 1
 • Chính sách bảo hiểm: $1.250.000
 • Trust level: Cao
 • Hiển thị ổ khóa
 • Thời hạn đăng ký: 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7

TRUE BUSINESSID WITH EV

5.750k/năm
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Chứng thực: Tổ chức
 • Số domain: 1
 • Chính sách bảo hiểm: $1.500.000
 • Trust level: Cao nhất
 • Thanh địa chỉ màu xanh
 • Thời hạn đăng ký: 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7

TRUE BUSINESSID WILDCARD

11.960k/năm
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Chứng thực: Tổ chức
 • Số domain: Mọi tên miền phụ
 • Chính sách bảo hiểm: $1.250.000
 • Trust level: Cao
 • Hiển thị ổ khóa
 • Thời hạn đăng ký: 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7

RAPIDSSL WILDCARD

4.990k/năm
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Chứng thực: Tên miền
 • Số domain: mọi tên miền phụ
 • Chính sách bảo hiểm: $10.000
 • Trust level: Tiêu chuẩn
 • Hiển thị ổ khóa
 • Thời hạn đăng ký: 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7

QUICKSSL PREMIUM WILDCARD

6.210k/năm
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Chứng thực: Tên miền
 • Số domain: mọi tên miền phụ
 • Chính sách bảo hiểm: $500.000
 • Trust level: Cao nhất
 • Hiển thị ổ khóa
 • Thời hạn đăng ký: 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7

QUICKSSL PREMIUM

2.690k/năm
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Chứng thực: Tên miền
 • Số domain: 1
 • Chính sách bảo hiểm: $500.000
 • Trust level: Tiêu chuẩn
 • Hiển thị ổ khóa
 • Thời hạn đăng ký: 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7