WOA – DỊCH VỤ MÁY CHỦ – WEBSITE

CHỨNG CHỈ SỐ ENTRUST

CHỨNG CHỈ SỐ ENTRUST

Một trong 3 hãng chứng thư đầu tiên trên thế giới, gồm GlobalSign, Symantec và EnTrust. Là thương hiệu rất mạnh về xác thực, EnTrustDataCard không cung cấp chứng thư SSL xác thực tên miền (DV SSL), mà tập trung vào dòng sản phẩm xác thực tổ chức (OV) và xác thực cấp cao (EV)

ENTRUST UC MULTI-DOMAIN (OV CHO 4 DOMAIN)

9.190k/năm
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Chứng thực: tổ chức
 • Số domain:4
 • Chính sách bảo hiểm: $1.500.000
 • Trust level: Tiêu chuẩn
 • Hiển thị ổ khóa
 • Hỗ trợ SAN
 • Thời hạn đăng ký: 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7

ENTRUST ADVANTAGE (OV CHO 2 DOMAIN)

6.890k/năm
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Chứng thực: tổ chức
 • Số domain:2
 • Chính sách bảo hiểm: $1.000.000
 • Trust level: Tiêu chuẩn
 • Hiển thị ổ khóa
 • Hỗ trợ SAN
 • Thời hạn đăng ký: 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7

ENTRUST STANDARD (OV CHO 1 DOMAIN)

5.690k/năm
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Chứng thực: tổ chức
 • Số domain:1
 • Chính sách bảo hiểm: $1.500.000
 • Trust level: Tiêu chuẩn
 • Hiển thị ổ khóa
 • Thời hạn đăng ký: 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7

ENTRUST EV MULTI-DOMAIN SSL

12.390k/năm
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Chứng thực: EV
 • Số domain:2
 • Chính sách bảo hiểm: $1.500.000
 • Trust level: Tiêu chuẩn
 • Hiển thị ổ khóa
 • Hỗ trợ SAN
 • Thời hạn đăng ký: 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7

ENTRUST WILDCARD OV SSL

20.090k/năm
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Chứng thực: tổ chức
 • Số domain: Mọi tên miền phụ
 • Chính sách bảo hiểm: $1.250.000
 • Trust level: Tiêu chuẩn
 • Hiển thị ổ khóa
 • Hỗ trợ SAN
 • Thời hạn đăng ký: 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7