WOA – DỊCH VỤ MÁY CHỦ – WEBSITE

CHỨNG CHỈ SỐ SECTIGO

CHỨNG CHỈ SỐ SECTIGO

Sectigo đến từ Mỹ với giải pháp rất thích hợp cho các khách hàng vừa và nhỏ muốn triển khai bảo mật giao dịch trực tuyến cho website của mình với chi phí tốt nhất. Đặc biệt, Sectigo cung cấp một số loại chứng chỉ số với giá rẻ cho các khách hàng cá nhân với thời gian cấp chứng chỉ số trong vòng 10 phút kể từ lúc nhận đủ thông tin.

POSITIVESSL DV

219k/năm
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Chứng thực: Tên miền
 • Số domain: 1
 • Chính sách bảo hiểm: $10.000
 • Trust level : Tiêu chuẩn
 • Hiển thị ổ khóa
 • Thời hạn đăng ký: 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7

POSITIVESSL MULTIDOMAIN DV

920k/năm
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Chứng thực: Tên miền
 • Số domain: 3
 • Chính sách bảo hiểm: $10.000
 • Trust level : Tiêu chuẩn
 • Hiển thị ổ khóa
 • Hỗ trợ SAN: 280k/domain/năm
 • Thời hạn đăng ký: 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7

POSITIVESSL WILDCARD DV

1.840k/năm
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Chứng thực: Tên miền
 • Số domain: mọi tên miền phụ
 • Chính sách bảo hiểm: $10.000
 • Trust level : Tiêu chuẩn
 • Hiển thị ổ khóa
 • Thời hạn đăng ký: 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7

SECTIGO MULTIDOMAIN SSL OV

3.220k/năm
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Chứng thực: Tổ chức
 • Số domain: 3
 • Chính sách bảo hiểm: $250.000
 • Trust level: Cao
 • Hiển thị ổ khóa
 • Hỗ trợ SAN: 925k đ/domain/năm
 • Thời hạn đăng ký: 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7

SECTIGO EV SSL

4.580k/năm
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Chứng thực: Tổ chức
 • Số domain: 1
 • Chính sách bảo hiểm: $1.750.000
 • Trust level: Cao nhất
 • Thanh địa chỉ màu xanh
 • Thời hạn đăng ký: 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7

SECTIGO PREMIUMSSL WILDCARD OV

5.520k/năm
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Chứng thực: Tổ chức
 • Số domain: Mọi tên miền phụ
 • Chính sách bảo hiểm: $250.000
 • Trust level: Cao
 • Hiển thị ổ khóa
 • Thời hạn đăng ký: 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7