World Oriented Architecture - Support 24/7

Tiêu chuẩn kích thước và chất lượng hình ảnh trên SENDO

sendo2.JPG
Kích thước Sizes / Sendo / Social and Ecommerce

Tiêu chuẩn kích thước và chất lượng hình ảnh trên SENDO

 Ảnh đại diện sản phẩm theo khuyến cáo của SENDO:

– Nên là hình ảnh thật của sản phẩm.

– Ảnh đại diện nên có khổ vuông, kích thước từ 720x720px, dung lượng không quá 1Mb.

– Cần có tối thiểu 3 ảnh đặc tả khác nhau giúp người mua dễ cảm nhận hơn.

Bài viết mới

{"speed":"500","height":"400","pause":"2000"}