WOA – DỊCH VỤ MÁY CHỦ – WEBSITE

Chính sách cộng tác viên

Chính sách cộng tác viên

Gia tăng thu nhập của bạn

bằng cách trở thành cộng tác viên của chúng tôi

CHÚNG TÔI CAM KẾT CHI HOA HỒNG ĐÚNG VÀ ĐỦ

CHÍNH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN

Dịch vụ Doanh số dưới 20 triệu Doanh số từ 20 – 50 triệu
Dịch vụ Website 10% 15%
Dịch vụ Hosting 10% 15%
Dịch vụ VPS 10% 15%
Dịch vụ Server 5% 7%
Dịch vụ SSL 5% 7%

Khi khách hàng gia hạn dịch vụ năm tiếp theo các dịch vụ Hosting, VPS, Server, SSL, cộng tác viên được hưởng 7%/năm