NEWs & SHARE

MỤC TIÊU BÀI VIẾT NÀY LÀ CHIA SẺ NHỮNG KIẾN THỨC, THÔNG TIN HỮU ÍCH
CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU, LÀM VIỆC VÀ SÁNG TẠO

    Ngay giữa trận lụt những tài liệu quảng cáo và khuyến mãi, bạn vẫn có cách để làm cho khách hàng cũ hay tiềm năng của bạn nhớ rằng bạn đang tồn tại, mà không cần lúc nào cũng tiếp xúc, quấy rầy họ. Một trong những cách tốt nhất là gửi những tờ thiệp để báo tin về những khách hàng mới của bạn.
Với công ty Alan Gaynor&Co., một công ty kiến trúc và trang trí nội thất ở Manhattan, thì mỗi khi họ nhận được một công việc mới hay hoàn thành một công trình quan trọng họ sẽ gửi 1000 tấm thiệp cỡ thiệp mời đám cưới đến các địa chỉ nằm trong danh sách văn thư của công ty họ. Tấm thiệp giới thiệu tên của người khách hàng mới kèm theo lý do tại sao họ đã hoặc sẽ làm việc với ông ta.
        “Tờ thiệp nhắc cho họ nhớ rằng chúng tôi còn tồn tại”. Gaynor nói: “Quan trọng hơn là để cho nhà thầu xây dựng biết rằng chúng tối còn làm cả trang trí nội thất và những người trước đây đã sử dụng chúng tôi trong việc trang trí nội thất thì hiểu rằng chúng tôi gửi thiệp này khoảng hai tuần một lần. Ông Gaynor nhận xét: ” Thì cũng như là làm quảng cáo thôi. Bạn cứ phải tiếp tục gửi thiệp đi nếu như bạn muốn lời nhắn nhủ của bạn lọt được vào tai người ta.”. Và Gaynor cũng đã nhẩm tính rằng cứ nhận thêm được một công việc mới là đã đủ đài thọ cho hai năm gửi thiệp như vậy.

Nếu bạn thấy thông tin trên hữu ích cho bạn và mọi người thì vui lòng chia sẻ bài viết  lên cộng đồng của bạn nhé. Mỗi share của bạn rất quan trọng như là sự khích lệ cho chúng tôi tận tâm, tận lực với công việc hơn nữa để phục vụ mọi người! Trân trọng cám ơn bạn!

– WOAGROUP

Trả lời comment