NEWs & SHARE

MỤC TIÊU BÀI VIẾT NÀY LÀ CHIA SẺ NHỮNG KIẾN THỨC, THÔNG TIN HỮU ÍCH
CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU, LÀM VIỆC VÀ SÁNG TẠO

       Bạn đang cố tìm ra mẹo mới để cạnh tranh ư? Có thể công ty của bạn đã có rồi đó, có điều là bạn đã xem nhẹ nó thôi. Đó là điều mà Steve Rondel, Chủ tịch của Advanced Product & Technologies, đã nhận ra.

       Trong khi theo dõi hoạt động của phòng đi-đến của cơ sở của ông ở Remond, Bavy Washington, ông Rondel nhận thấy chỉ có rất ít khách hàng đem lại các bình pha cà phê, máy sấy tóc và các món để đem theo khi đi đường do công ty ông sản xuất. Lúc này, Rondel bỗng nhận rằng độ tin cậy của các sản phẩm công ty ông làm ra có thể là một lợi thế để bán hàng. Tại sao không đưa ra một thời gian bảo hành năm năm, để cho sản phẩm của Advanced Products khác với sản phẩm các nơi khác? Căn cứ vào số ít đã bị hoàn trả lại, làm như vậy có tốn kém gì đâu?

       Về sau xem lại, thật ra chẳng tốn kém gì cả. Nhưng sự bảo đảm này lại rất có lợi để công ty bán hàng với giá cao. Rondel nói: Sự bảo đảm làm cho khách hàng nhận thấy rằng sản phẩm của chúng tôi đáng được tiền thưởng

Nếu bạn thấy thông tin trên hữu ích cho bạn và mọi người thì vui lòng chia sẻ bài viết  lên cộng đồng của bạn nhé. Mỗi share của bạn rất quan trọng như là sự khích lệ cho chúng tôi tận tâm, tận lực với công việc hơn nữa để phục vụ mọi người! Trân trọng cám ơn bạn!

– WOAGROUP

Trả lời comment