WOA TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ

NEWS

  • Thiết kế banner quảng cáo trên các báo điện tử
  • Viết bài truyền thông
  • Xử lý khủng hoảng truyền thông
  • Quảng cáo dạng clip video trên báo điện tử
  • Xây dựng chuyên đề doanh nghiệp
  • Tư vấn, xây dựng nội dung cho chuyên đề tin tức nội bộ của Doanh nghiệp
news-woa