WOA EMAIL MARKETING

WOA cung cấp dịch vụ chạy chiến dịch Email Marketing

với chi phí chỉ từ 5đ/mail

Đảm bảo 99% không bị vào Spam, WOA eMail Marketing cung cấp là lựa chọn hoàn hảo

  • Thiết kế mẫu email .
  • Xây dựng và quản lý danh sách email.
  • Báo cáo thống kê hằng tháng hoặc sau chiến dịch.

Liên hệ để được tư vấn kỹ hơn