1. Nhận diện thương hiệu văn phòng
 • Đặt tên thương hiệu
 • Sáng tạo slogan
 • Thiết kế logo
 • Tiêu đề thư
 • Hóa đơn
 • Giấy viết thư
 • Thẻ nhân viên
 • Đồng phục nhân viên
 • Phong bì thư
 1. Nhận diện thương hiệu trên sản phẩm
 • Thiết kế bao bì sản phẩm
 • Phiếu bảo hành
 • Tem nhãn dán trên sản phẩm
 • Quyền hướng dẫn sử dụng sản phẩm
 1. Nhận diện thương hiệu sản phẩm ngoài trời
 • Băng rôn
 • Biển quảng cáo
 • Biển hiệu đại lý
 • Biển hiệu trước văn phòng
 • Biểu tượng công ty
 1. Nhận diện thương hiệu marketing
 • Catalogue
 • Brochure
 • Tờ rơi và tờ gấp
 • Hồ sơ năng lực
 • Website