MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI LÀ GIÚP QUÝ KHÁCH BÁN/THUÊ/TÌM MUA BẤT ĐỘNG SẢN NHANH NHẤT VỚI CHI PHÍ TIẾT KIỆM NHẤT!

Với sự sự cạnh tranh rất khốc liệt và ngày nay, bạn sẽ cần các kỹ năng tiếp thị trực tuyến và ngoại tuyến thành thạo để tạo sự khác biệt với nhóm.
Trong khi các đại lý bất động sản vẫn là chủ chốt trong quá trình mua nhà, người mua đang ngày càng tìm cách thực hiện nhiều công việc trực tuyến hơn trước khi có sự tham gia của các môi giới. Một nghiên cứu từ Hiệp hội Môi giới Bất động sản Hoa Kỳ cho thấy 92% người mua sử dụng Internet để bắt đầu công cuộc săn nhà, khiến nhu cầu quan trọng của các đại lý bất động sản là có sự hiện diện trực tuyến tích cực. 

” Nếu bạn không hoạt động, không tham gia và kết nối trực tuyến, thì bạn đang bỏ lỡ!

GÓI 1

Là tin lẻ

VNĐ 200k /1 Tin

Số lượng tin đăng:1
Thiết kế hình ảnh:5 hình
Biên soạn nội dung:
Đăng tin lên các group facebook bất động sản
Update SEO tin đăng hằng ngày trong 7 ngày

GÓI 2

Là tin lẻ

VNĐ 500k /1 Tin

Số lượng tin đăng: 1
Thiết kế hình ảnh:10 hình/tin đăng
Biên soạn nội dung
Đăng tin lên các group facebook bất động sản.
Update SEO tin đăng hằng ngày trong 30 ngày

GÓI 3

Nhóm tin

VNĐ 2,000k /20 Tin

Số lượng tin đăng: 20
Thiết kế hình ảnh:10 hình/tin đăng
Biên soạn nội dung
Đăng tin lên các group facebook bất động sản
Update SEO tin đăng hằng ngày trong 30 ngày