Thiết kế banner, icon website, facebook

Giá chỉ từ 69k tùy theo yêu cầu cụ thể

+ Thiết kế mới hoàn toàn theo nhận dạng thương hiệu Khách hàng

+ Kích thước để phù hợp với kích thước nền tảng mà bạn cần

+ Truyền tải thông điệp rõ ràng Khách hàng mong muốn

+ Đảm bảo tính sáng tạo, độc đáo, tính thẩm mỹ

+ Thúc đẩy hiệu quả truyền thông, bán hàng

+ Số lần chỉnh sửa: 0-3 lần

+ Thời gian hoàn thành: 24h