NEWs & SHARE

MỤC TIÊU BÀI VIẾT NÀY LÀ CHIA SẺ NHỮNG KIẾN THỨC, THÔNG TIN HỮU ÍCH
CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU, LÀM VIỆC VÀ SÁNG TẠO

1. Ký kết hợp đồng và cung cấp đầy đủ thông tin về công ty.

2. Tạo CSR cho server theo tài liệu hướng dẫn và lưu CSR ra 1 file riêng. Lưu trữ private key lên một nơi an toàn.

3. Gửi thông tin CSR cho chúng tôi.

4. Chúng tôi sẽ tiến hành đặt hàng và gửi thư xác nhận đơn hàng cho Quý khách ngay sau đó.

5. Sau khi nhận được thư xác nhận đơn hàng, Quý Khách thanh toán 100% giá trị hợp đồng.

6. GeoTrust tiến hành quá trình xác minh doanh nghiệp.

7. GeoTrust sẽ cấp chứng chỉ cho Quý Khách sau khi quá trình xác minh hoàn tất.

8. Quý Khách cài đặt chứng chỉ số lên server.

9. Quý Khách hàng backup và lưu trữ chứng chỉ số.

10. Nghiệm thu hợp đồng.

11. Tổng thời gian cho toàn bộ quy trình này khoảng từ 1 ngày đến 1 tuần, tùy theo loại chứng chỉ số mà Quý Khách lựa chọn.

HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐĂNG KÝ CHỨNG CHỈ SỐ

1. Scan màu từ bản gốc của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư).

2. Scan màu từ bản gốc của Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế.

3. Scan màu từ bản gốc của Giấy chứng nhận đăng ký tên miền (nếu là tên miền Việt Nam).

4. Scan của hóa đơn điện thoại cố định (hoặc hóa đơn Internet) tại địa chỉ của doanh nghiệp trong hai tháng gần đây nhất.

Trả lời comment