eCLOUD VPS

Máy chủ ảo điện toán đám mây, lưu trữ SAS/SSD tại Data Center tối ưu nhất! eCLOUD 0 129.000đ  2 Core 15 GB SAS/SSD HDD 1 GB + 512 MB RAM Free (*) 1 IP Unlimited Băng thông Free Directadmin (Linux) 1.399.000đ /12 tháng…