CHO THUÊ PARALLELS PLESK

Parallels Plesk là công cụ trên nền web (web based), đơn giản, dễ sử dụng, thay đổi theo yêu cầu, ổn định và bảo mật cao Parallels Plesk Panel là control panel chạy trên WINDOWS/UNIX/Linux rất mạnh, cho phép quản…

CHO THUÊ CPANEL

cPanel là control panel nổi tiếng nhất trong lĩnh vực quản trị server và dịch vụ Internet. cPanel có nhiều tính năng mạnh cPanel Hàng tháng 3 Tháng 1 Năm Thanh toán 2 năm/lần VPS 499.000 đ 1.497.000 đ 4.900.000 đ 7.900.000 đ…

CHO THUÊ DIRECTADMIN

DirectAdmin (DA) là control panel chạy trên UNIX/Linux cho phép quản lý các dịch vụ internet bao gồm: web hosting, email, DNS và nhiều dịch vụ khác. DirectAdmin Hàng tháng 3 Tháng 1 Năm Vĩnh viễn (Lifetime) Theo Server 190.000 đ…