NEWs & SHARE

MỤC TIÊU BÀI VIẾT NÀY LÀ CHIA SẺ NHỮNG KIẾN THỨC, THÔNG TIN HỮU ÍCH
CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU, LÀM VIỆC VÀ SÁNG TẠO

BÁN HÀNG TIẾP THỊ

Ý TƯỞNG 20

BÁN TRỰC TIẾP

Câu lạc bộ quen thuộc của mọi nhà

Đã có một thời mà các nhà xuất bản là làm được các việc thuyết phục khách hàng giao trước một khoản tiền để sau đó nhận được hàng hóa theo từng đợt một. Ngày nay nhiều công ty trong các ngành tiêu thụ đang áp dụng quan niệm sự quen thuộc, còn gọi là câu lạc bộ , để bán hàng của họ.

      Trong hoàn cảnh chúng tôi thiếu tiền mặt, câu lạc bộ đã giúp chúng tôi có “đồng ra đồng vào” đó là tuyên bố của Bruce Pavvit, đồng sáng lập viên của Sub Pop Records, một nhãn hiệu băng nhạc, cơ sở này đã đi đầu phát hành loại băng nhạc Niết bàn. Để quảng cáo cho công ty mình vào những ngày đầu mới ra đời, Pavvit đã cho ra một số lượng han chế những băng đơn lẻ cỡ bảy insơ, rồi bắt đầu vận động lập ra câu lạc bộ (những người thích) bằng đơn lẻ hàng tháng. Chẳng bao lâu câu lạc bộ này đã có 2500 hội viên chịu đóng trước 35 hay 60 đô la để được nhận các băng nhạc mới trong 6 hay 12 tháng, sau đó, giúp cho tên tuổi loại băng này nổi như cồn trên cả nước và công ty thì được một số tiền trả trước.

     Đối với Star bucks Coffee, một cửa hàng bán lẻ và phân phối cà phê ở Seattle, thì chương trình cà phê hàng tháng do họ đề xướng đã giúp giảm chi phí cho việc gởi các tờ quảng cáo đến từng nhà. Dwight Mecabe, cựu giám đốc phụ trách nhận đơn đặt hàng qua bưu điện nói “Thay vì phải in ca-ta-lô để rồi chỉ nhận được từ mỗi tờ một đơn hàng mà thôi, ngày nay anh nhận được từng cụm những đơn đặt hàng cho nhiều kỳ, và như vậy anh lại có điều kiện rải mỏng ra các chi phí tiếp thị”.

Ngoài ra kiểu bán hàng theo câu lạc bộ này còn tạo sự dễ chịu ở chỗ nó đem lại khả năng dự báo mức cầu về hàng họ. Vào thời kỳ Calyx & Corolla, một công ty chuyên bán hoa theo đặt hàng qua bưu điện, bắt đầu bán hàng theo hình thức câu lạc bộ – hoa – hàng – tháng và nó đã bán được ít nhất 15% số lượng với 40% thu nhập, tùy theo từng mùa. Đối với công ty trụ ở ở San Francisco này, điều đó đã giúp đối phó dễ dàng hơn với những trồi sụt sức mua trong một ngành tùy thuộc nhiều vào mùa trong năm như ngành này.

Trả lời comment